آپلود عکسابزار هدایت به بالای صفحه

تبلیغات

وب یکی از سرویس های ارائه شده بر روی اینترنت است . با استفاده از سرویس فوق امکان ارائه و توزیع اطلاعات با محتویات دلخواه و به اشکال متفاوت فراهم می گردد. اطلاعات در حریم های خاصی با نام " صفحات وب " سازماندهی می گردند. روزانه میلیون ها صفحه وب در اینترنت جهت استفاده ، درخواست و مورد مطالعه قرار می گیرد. کاربران( سرویس گیرندگان ) اینترنت با استفاده از نرم افزارهای مربوطه ( معمولا" مرورگرهای وب ) صفحات مورد نظر خود را از سرویس دهندگان اینترنت درخواست می نمایند. سرویس دهندگان ، بمنظور ارائه خدمات مبتنی بر وب از سرویس دهنده وب کمک می گیرند. سرویس دهنده وب درخواست کاربر اینترنت را اخذ و پس از یافتن اطلاعات درخواست شده ، آنها را برای متقاضی ارسال خواهد کرد. متقاضیان وب و سرویس دهندگان وب ، بمنظور مبادله اطلاعاتی از پروتکل Http استفاده می نمایند. در ادامه فرآیند فوق بطور مبسوط بررسی خواهد شد.

فرآیند درخواست و پاسخ

در زمان درخواست یک صفحه وب توسط سرویس گیرنده ، عملیات زیر بمنظور تامین خواسته وی انجام خواهد شد:

مرورگر وب ( ابزار کاربران ) ، آدرس تایپ شده توسط کاربر ( URL ) را به سه بخش تقسیم می نماید

پروتکل ( http ) ، نام سرویس دهنده و نام فایل درخواست شده، بخش های سه گانه مورد نظر خواهند بود.

مرورگر با یک سرویس دهنده DNS مرتبط تا نام سرویس دهنده داده شده را به معادل IP آن تبدیل نماید.

پس از مشخص شدن آدرس IP ، مرورگر با سرویس دهنده ارتباط برقرار می نماید.

با استفاده از پروتکل HTTP ، مرورگر یک درخواست GET را بمنظور دریافت فایل درخواتسی ، ارسال می دارد.

سرویس دهنده ، محتویات صفحه وب درخواست شده را برای مرورگر وب ارسال می نماید.

مرورگر اطلاعات ارسال شده ( شامل تگ های HTML ) را تفسیر و اطلاعات مورد نظر را نمایش خواهد داد.

در فرآیند فوق از اصطلاحاتی استفاده شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.

اینترنت

اینترنت ، شبکه ای مشتمل بر میلیون ها کامپیوتر بوده که با توجه به بستر موجود، قادر به ارتباط با یکدیگر می باشند. مثلا" می توان با استفاده از تلفن ( منزل ) به یک مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت ( ISP ) متصل و از اینترنت استفاده نمود. در چنین حالتی کامپیوتر مورد نظر بعنوان بخشی از شبکه بزرگ اینترنت محسوب خواهد شد. .برخی از کاربران در ادارات خود و با استفاده از بستر ایجاد شده ، به اینترنت متصل می گردند. در چنین حالتی کاربران از شبکه محلی نصب شده در سازمان استفاده می نمایند. شبکه فوق با استفاده از خطوط مخابراتی خاص و یا سایر امکانات مربوطه به یک مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت متصل شده است . مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت نیز ممکن است به یک شبکه بزرگتر متصل شده باشد. اینترنت شبکه ای مشتمل بر شبکه های بیشماری است ( شبکه ای از سایر شبکه ها )

سرویس گیرندگان و سرویس دهندگان

تمام ماشین های موجود در اینترنت سرویس دهنده و یا سرویس گیرنده می باشند. ماشین هائی که برای سایر ماشین ها ، خدماتی را ارائه می نمایند ، سرویس دهنده نامیده می شوند. ماشین هائی که از خدمات فوق استفاده می نمایند ، سرویس گیرنده می باشند. اینترنت شامل سرویس دهندگان متعددی نظیر سرویس دهنده وب ، سرویس دهنده پست الکترونیکی و ... بمنظور پاسخگوئی به نیازهای متعدد کاربران اینترنت می باشد. یک سرویس دهنده ، ممکن است یک و یا بیش از یک سرویس را بر روی اینترنت ارائه دهد. مثلا" ممکن است یک سرویس دهنده دارای نرم افزارهای لازم برای ارائه سرویس های وب و سرویس پست الکترونیکی و یا سرویس FTP باشد. سرویس گیرندگان در زمان ارتباط با سرویس دهنده ، درخواست خود را برای یکی از سرویس های نصب شده بر روی سرویس دهنده ارسال خواهند داشت . مثلا" یک مرورگر وب درخواست خود را برای سرویس دهنده وب، یک برنامه ارسال کننده پیام الکترونیکی درخواست خود را برای یک سرویس دهنده پست الکترونیکی و .. . ارسال می نمانید.

آدرس های IP

هر ماشین بر روی اینترنت دارای یک آدرس منحصر بفرد IP است. سرویس دهندگان اینترنت دارای آدرس های IP ثابت ( ایستا) بوده که تغییر نخواهد کرد. کامپیوتری که با استفاده از آن به اینترنت متصل می گردید ، دارای یک IP متغیر بوده که توسط ISP مربوطه به شما اختصاص داده می شود. آدرس IP تخصیص یافته در طول مدت اتصال به اینترنت ( یک جلسه کاری ) ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد. آدرس IP نسبت داده به شما در آینده و تماس مجدد با ISP ممکن است تغییر نماید. مراکز ISP برای هر یک از پورت های خود یک IP ایستا را نسبت می دهند. بدیهی است در آینده با توجه به پورت مورد نظر که در اختیار شما قرار داده می شود، ممکن است آدرس IP نسبت به قبل متفاوت باشد.

سرویس دهندگان نام

استفاده از آدرس IP برای دستیابی به سرویس دهندگان در اینترنت ، برای اکثر کاربران ( سرویس گیرندگان ) مشکل است . تمام سرویس دهندگان موجود بر روی اینترنت از اسامی خاص خود که برای کاربران قابل فهم تر است ، استفاده می نمایند. اسامی فوق "اسامی حوزه " نامیده می شود. مثلا" www.oursite.com یک نام دائمی و خوانا برای سرویس گیرندگان اینترنت است .

در زمان استفاده از یک "نام حوزه " ، می بایست از سرویس دهندگان DNS بمنظور ترجمه نام به آدرس استفاده شود. سرویس دهندگان DNS درخواست هائی را از برنامه ها و یا سایر سرویس دهندگان DNS بمنظور تبدیل نام به آدرس دریافت می نمایند. سرویس دهنده DNS در زمان دریافت یک درخواست ، بر اساس یکی از روش های زیر با آن برخورد خواهد کرد :

قادر به پاسخ دادن به درخواست است. IP مورد نظر برای نام درخواست شده را می داند .

قادر به ارتباط با یک سرویس دهنده DNS دیگر بمنظور یافتن آدرس IP نام درخواست شده است.( عملیات فوق ممکن است تکرارگردد)

اعلام " عدم آگاهی از آدرس IP درخواست شده " و مشخص کردن آدرس IP یک سرویس دهنده DNS دیگر که آگاهی بیشتری دارد.

ارائه یک پیام خطاء در رابطه با عدم یافتن آدرس برای نام درخواست شده

فرض نمائید ، آدرس http://www.oursite.com در برنامه مرورگر ( IE ) تایپ شده باشد. مرورگر با یک سرویس دهنده DNS بمنظور دریافت آدرس IP ارتباط برقرار می نماید. سرویس دهنده DNS عملیات جستجو برای یافتن آدرس IP را از یکی از سرویس دهندگان DNS سطح ریشه ، آغاز می نماید. سرویس دهندگان ریشه، از آدرس های IP تمام سرویس دهندگان DNS که شامل بالاترین سطح نامگذاری حوزه ها می باشند ، ( COM ، NET ، ORG و ...) آگاهی دارند. سرویس دهنده DNS ، درخواست آدرس http://www.oursite.com را می نماید. سرویس دهنده ریشه ، اعلام می نماید که " من آدرس فوق را نمی دانم ولی آدرس IP مربوط به سرویس دهنده COM این است " در ادامه سرویس دهنده DNS شما با سرویس دهنده DNS مربوط به حوزه COM ارتباط و درخواست آدرس IP سایت مورد نظر را می نماید .سرویس دهنده فوق آدرس های IP مربوط به سرویس دهنده ای که قادر به در اختیار گذاشتن آدرس IP سایت مورد نظر است را در اختیار سرویس دهنده DNS شما قرار خواهد داد. در ادامه سرویس دهنده DNS با سرویس دهنده DNS مربوطه تماس و درخواست آدرس IP سایت مورد نطر را می نماید ، سرویس دهنده DNS آدرس IP سایت درخواست شده را در اختیار سرویس دهنده DNS شما قرار خواهد داد. با مشخص شده آدرس IP سایت مورد نظر ، امکان اتصال به سایت فراهم خواهد شد.

پورت ها

هر یک از سرویس دهندگان ، سرویس های خود را از طریق پورت های مشخصی انجام می دهند. مثلا" در صورتیکه بر روی یک ماشین ، سرویس دهندگان وب و FTP مستقر شده باشند ، سرویس دهنده وب معمولا" از پورت 80 و سرویس دهنده FTP از پورت 21 استفاده می نمایند. در چنین حالتی سرویس گیرندگان از خدمات یک سرویس خاص که دارای یک آدرس IP و یک شماره پورت منخصر بفرد است ، استفاده می نمایند. زمانیکه سرویس گیرنده از طریق یک پورت خاص به یک سرویس متصل می گردد ، بمنظور ارتباط با سرویس مورد نظر از یک پروتکل خاص استفاده خواهد شد. پروتکل ها اغلب بصورت متنی بوده و نحوه مکالمه بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده را را تبین می نمایند. سرویس گیرنده وب و سرویس دهنده وب از پروتکل HTTP)Hypertext Transfer Protocol ) برای برقراری مبادله اطلاعاتی بین خود استفاده می نمایند.

آخرین مطالب ارسالی