آپلود عکسابزار هدایت به بالای صفحه

تبلیغات

هرچه مغرور تر باشـــــی ،
تشنه ترند برای با تو بودن...
و هرچه دســـت نیـــافتنـــــی باشی،
بیشتر به دنبالت می آیند...
امان از روزی که غروری نداشته باشی،
و بی ریا به آنها محبت کنی...
انوقت تـــــورا هیچوقت نمیبیند...
ســــاده
از کـــنارت عبور میکنند... !!!

آخرین مطالب ارسالی